Prohlášení o přístupnosti

Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, okres Klatovy, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění webové stránky https://www.sjnuzelicka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: https://www.sjnuzelicka.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.,    s výjimkami uvedenými níže.

Pojmem "webové stránky" se v tomto prohlášení rozumí pouze ty části webu jídelny, pro které je školní jídelna povinným subjektem dle § 3 zákona č. 99/2019.

Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je jídelna povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V rámci internetových stránek jsou některé dokumenty zveřejněny ve formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, neboť obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo z důvodu velikosti, možnosti stažení či tisku jsou tyto formáty vhodnější. Tyto dokumenty je možné prohlížet v programech, které jsou k dispozici zdarma pro hlavní operační systémy na osobních počítačích, tabletech i chytrých telefonech. Pro čtení PDF doporučujeme Adobe Reader, případně Foxit Reader, PDF-XChange Viewer. Dokumenty DOC(X), XLS(X) je možné otevřít v Open Office, Libre Office či Word Vieweru. V řadě webových prohlížečů je přímo integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem (kontakt viz níže) těchto internetových stránek.

Zpětná vazba na kontrolní údaje a správce provozovatele

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Školní jídelna Sušice, Nuželická 25, okres Klatovy, příspěvková organizace

Kontakt na technického provozovatele

Dohumil Dach, Lerchova 825, 342 01 Sušice, e-mail: info@hsd.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Kontakt

Nuželická 25, 342 01 Sušice III

Telefon: 376 523 207

e-mail: sj.tomaskova@seznam.cz

 

tvorba stránek: ptweb.cz
2015 © Školní jídelna, Nuželická 25, 342 01 Sušice - www.sjnuzelicka.cz